të gjitha

Ideal Sylaj
7
3
0
Arianit Sylaj
0
1
1
Shkodran Zeneli
0
1
1
Arnold Sylaj
0
0
1

të gjithë