Plani i sponzorizimit për vitin 2018

Bizneset të cilat do të jenë pjesë e sponzorizimit duhet të rezervojnë hapësirat reklamuese në fanelat e klubit.
Poashtu bizneset do të kenë hapesirën e sponzorëve në web faqe të klubit:
www.mtbtheranda.com dhe në rrjetet sociale www.facebook.com/mtbtherandaofficial
Sponzorizimi vlen për periudhën 1 vjeqare. Hapësirat reklamuese janë të paraqitura në figurat në vijim: 

Lusim që të gjithë bizneset e interesuar të na kontaktojnë dhe të rezervojnë për hapësirat reklamuese. Pagesa e sponzorizimit duhet të bëhet nëpërmjet bankës. Banka Ekonomike: XK051404000041730884